Valberedning

 

Sammankallande

Karolina Filipsson

Roger Sivervall

 

Om du vill kontakta valberedningen för du det enklast genom att ringa

Karolina Filipsson på telefon 070 – 300 86 23

 
valberedning