Byte av golv

Den 28 december kl. 18.00, ska vi byta ut golvet på dansens hus. För att vi ska klara det behövs många medarbetare. Det är därför önskvärt att så många som möjligt kommer och deltar. Ju fler vi är desto fortare går det. Föräldrar i barngruppen bör komma med minst en representant per barn. När vi lade in golvet sist så tog det just över 2tim så det behöver inte ta så lång tid.